Privacy en persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

In de praktijk van Huib Konings wordt er zorgvuldig omgegaan met deze persoon gegevens. Huib Konings vraagt dan ook om de intake formulieren thuis in te vullen en mee te nemen bij het eerste consult. Dit PDF formulier kunt u invullen op de computer, uitprinten en meenemen. Er wordt expliciet gevraagd deze formulieren niet te versturen via e-mail omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden door Huib Konings.

De ingevulde formulieren worden door Huib Konings bewaard in een ladekast met een cijferslot en sleutel. Na de behandeling wordt het dossier 1 jaar bewaard in dit archief waarna het digitaal ingescant en op opgeslagen wordt op een externe harde schijf. Deze externe harde schijf is beveiligd en ligt op een beveiligde plaats. Huib Konings heeft alleen toegang tot deze gegevens. 

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Deze wet vereist dat de klantdossiers 15 jaar bewaard moeten blijven dus ook als er door de klant opdracht gegeven wordt om alle informatie volgens de AVG te verwijderen.

Huib Konings heeft een Privacy verklaring waarin alle items beschreven staan, klik hier voor het hele document.

 

Bron voor de AVG is de Autoriteit persoonsgegevens, voor meer informatie klik hier.

Bron voor WGBO is de rijksoverheid, voor meer informatie klik hier