Geschiedenis

De grondlegger van de Osteopathie was Andrew Taylor Still (een Nederlandse taaloptie is beperkt beschikbaar), een Amerikaanse arts. Hij stichtte in 1892 "The American School of Osteopathy". Hij zag in, dat de onderlinge samenhang tussen de verschillende systemen van wezenlijk belang is voor onderzoek en behandelingen van patiënten.

Toen al reageerde hij op de symptomatische behandeling van de toenmalige geneeskunde. Sindsdien is de Osteopathie verder wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld. Sinds 1966 is Osteopathie in de Verenigde Staten wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde.
Via Engeland en Frankrijk is de Osteopathie in Europa bekend geworden en kan de opleiding aan internationaal erkende opleidingen worden gevolgd, zoals onder andere in Parijs, Brussel, Antwerpen, Hamburg en Amsterdam.

 

Organisatie in Nederland

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt sinds 1986 de belangen van de Osteopathie in Nederland. De NVO onderhoudt contact met overheidsinstanties en zorgverzeke-raars en streeft naar spoedige erkenning van het vak osteopathie binnen Nederland. Naast het NVO is er het onafhankelijke Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO), welke toeziet op de scholing en dage-lijkse werkzaamheden van de osteopaat. De leden van het Register hebben aan alle Nederlandse examenverplichtingen voldaan en hun behandel-nota's worden door een groot aantal zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed.