Achtergronden van de Osteopathie

Het menselijk lichaam is in feite op te vatten als een in dynamisch evenwicht verkerend systeem.
Alle cellen zijn onderhevig aan opbouw en afbraak, veroudering en vernieuwing. Deze dynamiek vereist een bewegingsvrijheid tot in de kleinste details.

Vindt er ergens in het lichaam een bewegingsvermindering plaats, dan verandert het proces van opbouw en afbraak en ontstaat er een dysfunctie. Voorbeelden: spierscheuringen, rugklachten, enkelverstuiking, aderverkalking, artrose, darmklachten, nierstenen, vleesboom enzovoort.

Dankzij het oorspronkelijk dynamisch evenwicht en het zelfregulerend mechanisme van de mens (uitgangspunten van de osteopathie) kan de dysfunctie hersteld worden, tenzij de aandoening te ver gevorderd is.

Dit vereist nauwkeurig onderzoek naar de oorzaak van de bewegingsbeperking in alle weefsels van het lichaam. Herstel van de bewegingsvrijheid leidt vervolgens tot herstel van functie en evenwicht.

 

Op zoek naar de oorzaak

Chronische rugpijn, uitstralende pijn in arm of been, migraine, whiplash, slechte darmwerking, buikpijn. Veel mensen leven met klachten die niet gemakkelijk te behandelen zijn. In sommige gevallen zijn er middelen, waarmee de pijn kan worden bestreden, maar die de oorzaak niet wegnemen, waardoor de klacht steeds terugkomt.

In zo'n geval kunt u een osteopaat raadplegen.

Osteopaten zijn opgeleid om op zoek te gaan naar de oorzaak van een klacht, die bijvoorbeeld bij chronische rugpijn soms wel eens kan liggen in spanningen van de schedel, wervelkolom of voet, waar de patiënt geen weet van heeft.

Een osteopaat onderzoekt niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam en gaat daar aan het werk waar hij de oorzaak aantreft.

Een osteopaat opereert niet, maar maakt los wat los moet zitten en doet dit met zachte handgrepen.

 

Het lichaam is een eenheid.

Het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden en heeft een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen. Als het lichaam gezond is, gebeurt dat ook. Is het evenwicht verstoord geraakt, bijvoorbeeld door een ongeluk, een ziekte of een operatie, stress of slechte voedingsgewoonten, dan heeft het lichaam vaak hulp nodig om het evenwicht te herstellen.
Een osteopaat kan het lichaam daarbij helpen. Dat kan hij/zij bij het bewegingsapparaat, dat bestaat uit gewrichten, spieren en kapsels. Maar ook bij het bindweefsel rondom organen en de schedel. Want bindweefsel rondom organen en de schedelbotten zijn net als spieren en gewrichten altijd onderhevig aan veranderingen. Cellen worden afgebroken, nieuwe worden aangemaakt. Maar als er in dat proces iets misgaat door het vastzitten van structuren, kunnen er klachten optreden.

Daarnaast kunnen schouderklachten veroorzaakt worden door spanningen van het bindweefsel rondom de lever. Een osteopaat is opgeleid om alle weefsels van het lichaam weer beweeglijk te maken, zodat het lichaam als geheel weer ongehinderd en pijnvrij kan functioneren.

 

Handwerk

De osteopaat is in staat om te herkennen welke weefsels van het lichaam minder beweeglijk zijn geworden. Bij een behandeling richt de osteopaat zich op die delen, die een klacht in het lichaam veroorzaken. Het kan zijn, dat de osteopaat op een andere plaats behandelt dan de plek waar de klacht zich bevindt. Bij het eerste consult wil de osteopaat waten wat de klachten nu zijn, welke er al eerder zijn geweest en welke behandelingen de patiënt al heeft gehad.
Vervolgens onderzoekt hij het lichaam op bewegingsstoornissen. De patiënt ligt of zit intussen (in ondergoed) op een behandelbank. Na het onderzoek, dat ongeveer drie kwartier duurt, vertelt de osteopaat wat zijn bevindingen zijn en welke behandeling hij nodig acht.

De osteopaat werkt altijd met zijn handen. Hij gebruikt geen apparatuur. Met zijn handen kan hij het beste voelen, wat hij doet.
De osteopaat zal in een behandeling proberen de oorzaak van een klacht weg te nemen, in verwachting dat daarmee het lichaam in staat gesteld wordt zichzelf verder te herstellen. Behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar. Een behandeling kan een half uur tot een uur duren.

 

De behandeling

De osteopaat onderzoekt het lichaam op bewegingsstoornissen. De patiënt ligt of zit intussen ontspannen op een behandelbank.

De osteopaat werkt altijd met zijn handen. Hij gebruikt geen apparatuur. Met zijn handen kan hij het beste voelen wat hij doet.
De osteopaat kan ook migraine en whiplash behandelen.

Bewegingsverlies van de dikke darm kan leiden tot o.a. verstopping of rugklachten. Een osteopaat is opgeleid om gewrichten en organen één voor één weer beweeglijk te maken, zodat het lichaam weer ongehinderd en pijnvrij kan functioneren.

Voor het maken van een afspraak is géén verwijzing nodig van een (huis-)arts. Wel vinden wij het van belang dat u uw huisarts op de hoogte stelt van de behandeling.

Eén van de patiënten van Huib Konings, Kenneth, heeft zijn ervaringen over de osteopathie in het weekblad “Margriet” geplaatst met als titel: “Zoektocht naar de juiste therapeut”. Klik hier voor het artikel.